Persondatapolitik

Persondatapolitik for Aarhus Maskinudlejning ApS

1.    Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Aarhus Maskinudlejning ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Aarhus Maskinudlejning ApS
Johannes Ewalds Vej 1,
8230 Åbyhøj
CVR-nr.: 37307165
Telefon: 22265836 / 21289004
Mail: Kontakt@aarhusmaskinudlejning.dk

2.    Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Besvarelse af dine eventuelle henvendelser til os, herunder som lejer, potentiel lejer eller bruger af en af vores maskiner
 • Administration af din relation til os, hvis du er eksisterende lejer/bruger
 • Oprettelse, indgåelse og administration af lejeaftaler vedrørende udlejning af vores maskiner, hvis du er lejer hos os
 • Bogføring
 • I forbindelse med bistand fra vores rådgivere i form af advokat og revisor

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Vores legitime interesse i at besvare dine henvendelser og administrere vores relation til dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(f)
 • Indgåelse og administration af vores kontraktforhold til dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(b)
 • Opfyldelse af bogføringslovgivningen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(c)
 • Vores legitime interesse i at anvende og videregive oplysninger til vores rådgivere som led i driften af vores virksomhed, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(f)

3.    Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, e-mail og tlf. nr.
 • Din accept af vores lejebetingelser
 • Vores korrespondance med dig, fx pr sms eller e-mail
 • Vores bogføringsoplysninger om dig, hvis du er lejer hos os

4.    Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Databehandlere, fx til Dinero, firmaet bag vores bogføringsprogram, Microsoft, da vi anvender Office-pakken, Google Inc., hvorigennem vi har vores kalender og Unoeuro.com hvor vi har vores hjemmesider inkl online bookingplatform og mailserver, samt Facebook hvor vi har en sider.
 • Vores rådgivere i form af advokat og revisor
 • Offentlige myndigheder i det omfang vi er forpligtet hertil

5.    Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS som følge af, at vi benytter Google calander, og har en Facebook. Endvidere anvender vi Microsoft produkter.

Google:
I det omfang vi skriver med dig via mail overfører vi som følge heraf personoplysninger til Google LLC. og tilknyttede virksomheder som er beliggende i USA i henhold til Googles privatlivspolitik, som kan ses her: https://policies.google.com/privacy?hl=da

Facebook:
I det omfang du går ind på vores Facebook side indsamler Facebook oplysninger om dig, der via vores side overføres til Facebook Inc og tilknyttede virksomheder som er beliggende i USA i henhold til Facebooks privatlivspolitik, som kan ses her: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Microsoft:
Vi anvender Microsoft Windows og Office 365, når vi administrerer dine personoplysninger i din egenskab af lejer hos os, og som følge heraf kan det medføre, at dine personoplysninger overføres til Microsoft Corporation og tilknyttede virksomheder som er beliggende i USA i henhold til Microsofts privatlivspolitik her: https://privacy.microsoft.com/da-dk/privacystatement

Overførselsgrundlaget for alle ovenstående er EU-U.S. Privacy Shield.

6.    Hvor dine personoplysninger stammer fra

Oplysninger som du har oplyst til os i forbindelse med dine henvendelser til os.

Oplysninger genereret undervejs i vores administration af din relation til os, hvis du er lejer, fx i den løbende bogføring af lejeopkrævninger og –betalinger.

7.    Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er lejer hos os

Bogføringsoplysninger gemmes dog i 72 måneder til opfyldelse af bogføringslovgivningen.

Derudover sletter vi løbende oplysninger, som ikke længere er opdaterede eller nødvendige for at administrere din relation til os.

Vi kan derfor ikke sige præcist hvor længe vi gemmer din oplysninger, men vi kan oplyse, at det er vigtigt for os, at vores oplysninger er opdaterede, dvs. at vi ikke opbevarer unødvendige eller forældede oplysninger om dig. På den måde begrænser vi behandlingen af personoplysninger om dig mest muligt.

Vi sikrer rettidig sletning ved kvartalsvist at tage stilling til, om vi har forældet persondata, hvorefter vi sletter sådanne data.

8.    Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

9.    Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10.    Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.